Gửi câu hỏi tới Vi Tính Minh Anh

Máy đếm tiền XinDa 0181

Loại tiền : Tiền giấy và Polime - Mặt số: 2 mặt số, mặt số kéo dài - Tốc độ đếm : 7 giây/100 tờ tiền - Kích thước máy: 560 x 320 x 255 mm - Trọng lượng: 6 kg - Công suất : 60 W
51


Characters written: